top of page
  • Writer's pictureEmre Sarı

Küreselleşmenin Farklı Gelir Gruplarındaki İntihar Oranlarına Etkisini İnceledik!


 

Yazar: Emre Sarı
Editör: Eda Alparslan
Birincil Kaynak: Public Health - https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.01.026
Bu yazıyı doğrudan EvrimAgaci.org'da yayımlanmış olan blog yazımdan aldım.
 

Küreselleşme, modern dünyanın en belirgin özelliklerinden biri haline geldi ve insanların yaşamlarını nasıl etkilediği konusu da sıkça tartışma konusu oluyor. Peki, küreselleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisi nedir? Bu soru, birçok ülkedeki toplumsal ve ekonomik değişikliklerde kritik bir öneme sahip. Bizim bu çalışmayı yapmamıza neden olan hipotez, küreselleşmenin özellikle farklı gelir gruplarındaki ülkelerin intihar oranları üzerinde belirgin bir etkisi olabileceğiydi. Özetle bu makalede hipotezimizi test ederek küreselleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışıyoruz.[1]

  • İntiharla ilgili düşüncelere sahipseniz lütfen buraya tıklayarak yardım seçeneklerini inceleyiniz.

Özet

Dünya genelinde intihar, büyük bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl, endişe verici sayıda insan intihar etmektedir. Bu da toplumda değerli insan sermayesinin kaybına neden olmaktadır ve yaşam beklentisini önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca aile üyeleri, arkadaşlar, tanıdıklar, sağlık profesyonelleri ve yerel topluluklar üzerinde yıkıcı ve yaygın bir etkisi vardır. Küresel intihar oranını azaltmak için intihar davranışını ve dinamiklerini daha iyi anlamamız gerekmektedir.

Bu çalışmada, 1990-2019 yılları arasında 190 ülkeden elde edilen verilerle globalleşme ve intihar arasındaki ilişkiyi inceledik. Sonuçlar, globalleşmenin intihar oranı ile başlangıçta artış yönlü bir etkisi olduğunu, ancak globalleşmenin artmasıyla bu etkinin azaldığını gösteriyordu.

Ayrıca ekonomik, politik ve sosyal globalleşme boyutlarına bakıldığında benzer bir ilişki bulduk. Düşük gelirli ülkelerde ise, globalleşme ile intihar arasında "U şeklinde" bir ilişki gözledik. Yani yüksek ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin aksine düşük gelirli ülkelerde globalleşme arttıkça intihar oranının azaldığını, ancak globalleşme artmaya devam ettikçe intihar oranının arttığını tespit ettik.

Sonuç olarak, yüksek ve orta gelirli ülkelerdeki politika yapıcıların, globalleşmenin sosyal eşitsizliği artırabilecek bozucu etkilerine karşı savunmasız grupları korumaları gerekmektedir. İntiharın yerel ve küresel faktörlerinin dikkate alınması, intihar oranını azaltabilecek önlemlerin geliştirilmesini teşvik edebilir.

Bu çalışma, globalleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisini anlamak için önemlidir. Globalleşme; toplumların ekonomik, politik ve sosyal etkileşimlerindeki değişikliklerle birlikte zihinsel sağlığımızı da yeniden şekillendirmektedir. Bu nedenle globalleşme ve intihar arasındaki ilişkiyi anlamak, intiharın önlenmesi için etkili politikaların oluşturulmasına yardımcı olabilir.


Veri ve Yöntem

Bu çalışma, 1990-2019 yılları arasında 190 ülkeden toplanan verilere dayanmaktadır. Bu veriler intihar oranlarını, ekonomik, politik ve sosyal globalleşme seviyelerini içermektedir.

Globalleşme seviyelerini ölçmek için KOF Globalleşme Endeksi'ni kullandık.[2] Bu endeks, bir ülkenin ne kadar globalleştiğini ölçen bir araçtır ve ekonomik, politik ve sosyal olmak üzere üç farklı boyutta globalleşmeyi değerlendirir. İntihar oranları için ise Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün veri tabanını kullandık.[3] Bu veri tabanı, dünya genelindeki intihar vakalarını kaydeden en kapsamlı kaynaklardan biridir.

Analizlerde, globalleşme ve intihar oranları arasındaki ilişkiyi incelemek için istatistiksel yöntemler kullandık. Ayrıca, globalleşmenin farklı boyutlarının (ekonomik, politik, sosyal) intihar oranları üzerindeki etkisini ayrı ayrı inceledik. Bu analizleri, globalleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisinin zamanla nasıl değiştiğini göstermek için yaptık. Özellikle, globalleşmenin başlangıçta intihar oranlarını nasıl etkilediği ve bu etkinin zamanla nasıl değiştiği üzerine yoğunlaştık.

Son olarak, farklı gelir seviyelerine sahip ülkelerde globalleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisini ayrı ayrı inceledik. Bunu ise globalleşmenin farklı ekonomik koşullara sahip ülkelerde intihar oranları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamak için yaptık.


Tartışma

Sonuçlarımız, globalleşmenin ekonomik, politik ve sosyal boyutlarının intihar oranları üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle, ekonomik globalleşme intihar oranlarını artırırken sosyal ve politik globalleşme bu oranları azaltmaktadır.

Bu bulgular, globalleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisinin karmaşık olduğunu göstermektedir. Özellikle, globalleşmenin farklı boyutları intihar oranları üzerinde farklı etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, globalleşme ve intihar arasındaki ilişkiyi anlamak için globalleşmenin farklı boyutlarını ayrı ayrı incelemek önemlidir.

Ayrıca, bu çalışma globalleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisinin ülkelerin gelir seviyelerine göre değişebileceğini göstermektedir. Özellikle yüksek gelirli ülkelerde ekonomik globalleşme intihar oranlarını artırırken, orta ve düşük gelirli ülkelerde bu etki daha az belirgindir. Son olarak sonuçlar, globalleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisinin zamanla değişebileceğini göstermektedir.

Bu bulgular, globalleşmenin intihar oranları üzerindeki etkisinin karmaşık ve çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, globalleşme ve intihar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.


İntihar Düşünceleriniz Varsa, Yardım Almak İçin Adım Atın!

İntihar, bireyin ve toplumun karşılaştığı derin bir acıyı yansıtan karmaşık bir sorundur. Ancak unutmayın ki, her zorlukta bir çıkış yolu vardır ve bu yolu bulmak için yalnız değilsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız veya çevrenizde bu tür duygulara sahip birini fark ederseniz, lütfen yardım arayışınızı ertelemeyin. Alınabilecek yardımlar profesyonel destek, bir arkadaşın ya da ailenin anlayışlı bir dinleyicisi olabilir. Hayatın değerli olduğunu unutmayın ve kendinize ya da başkalarına yardım eli uzatmaktan çekinmeyin.


Kaynaklar

6 views0 comments

Comments


bottom of page